ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4)
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,13:22  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : free energy
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,15:11  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อม ประพจน์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา จิ้วตั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:57  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา จิ้วตั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:56  อ่าน 499 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์1 เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม ที่เรียนด้วยวิธีสอนที่ใช้เกมโดมิโน
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา จิ้วตั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:55  อ่าน 599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฯ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา จิ้วตั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:19  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา จิ้วตั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:07  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,11:01  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ท่องไปในโลก Kidbright
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,13:40  อ่าน 691 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:26  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..