ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ประกาศโรงเรียน
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.1-ม.6
ประกาศ เรื่อง การงดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนในระบบปกติ (Onsite)
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีรายชื่อตามประกาศจัดหาที่เรียนของ สพม.ตรัง กระบี่
ประกาศล่าสุด : เรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 เพิ่มเติม
เรื่องการสอบ และการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2564 (รอบรับปกติ)
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิฉุณีย์ เกียงเอีย 27 ต.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ครูสุกรรญา อินทฤทธิ์ 12 ก.ย. 61
25 ก.ค. 2560 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 25 ก.ค. 61
อกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต เล่ม 3 สารอาหารมีคุณค่านำพาสุขภาพแข็งแรง 20 มี.ค. 61
อกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เล่มที่ 4 สารเจือปนเป็นพิษทำลายชีวิตผู้บริโภค 20 มี.ค. 61
บทตัดย่อรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 22 ธ.ค. 60
เผยแพร่คู่มือมัคคุเทศก์ เพื่อนำชมบ้านตระกูลคีรีรัตน์ 19 พ.ค. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.3 เรื่องระบบนิเวศ ชุดที่ 1 11 ม.ค. 60
ครูสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมือง บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นาฎยลักษณ์ทั 13 พ.ย. 59
เรียนออนไลน์กับ มอ. 11 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานครู
การเปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะเป็นด้วยสื่อลูกเต๋า 31 ม.ค. 62
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกท 31 ม.ค. 62
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย ครูอรวรรณ ดำจุติ 31 ม.ค. 62
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การวัดและประเมินผลกระบวนทำงานและผลงาน 24 ธ.ค. 61
เผยแพร่ สื่อนวัตกรรม เว็บไซต์ ต้นไม้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์พูดได้ คุณครูสุนทร นาศรี 02 พ.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเต็ม 31 ม.ค. 61
บทคัดย่อ : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กับ ชุดการสอน .. 28 ต.ค. 60
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 30 มี.ค. 60
ข่าวการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน