ประกาศโรงเรียน
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.1-ม.6 (อ่าน 177) 08 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การงดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (อ่าน 49) 25 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนในระบบปกติ (Onsite) (อ่าน 181) 12 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีรายชื่อตามประกาศจัดหาที่เรียนของ สพม.ตรัง กระบี่ (อ่าน 121) 04 มิ.ย. 64
ประกาศล่าสุด : เรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 เพิ่มเติม (อ่าน 131) 23 พ.ค. 64
เรื่องการสอบ และการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2564 (รอบรับปกติ) (อ่าน 159) 20 พ.ค. 64
ประกาศล่าสุด เรื่องกำหนดการสอบวัดความรู้ และ มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 155) 05 พ.ค. 64
กำหนดกการสอบวัดความรู้ และ มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 (รอบรับปกติ ) (อ่าน 106) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 36) 30 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (อ่าน 23) 25 เม.ย. 64
สมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2544 คลิกที่นี่ (อ่าน 26) 25 เม.ย. 64