เผยแพร่ผลงานครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเต็ม

ชื่อผู้รายงาน : นางวิภาดา จิ้วตั้น

ปีที่ทำการศึกษา : 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1000 ครั้ง