ประกาศโรงเรียน
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดให้มีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 https://drive.google.com/drive/folders/1oMW09YoKqG3UkN4n_1yU3nzUUGABdQAO?usp=sharing
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 77 ครั้ง