ประกาศโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง การงดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ของดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564  เพื่อผ่อนคลายจากภาวะความเครียดจากการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของนักเรียนและคณะครู  ทั้งนี้ให้นักเรียนได้ทำงานค้าง และทบทวนบทเรียนสำหรับการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2564,15:04   อ่าน 49 ครั้ง