ประกาศโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนในระบบปกติ (Onsite)
ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เรือง การเลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ (On-Site) จากเดิมเปิดระบบปกติในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดตรังจะคลี่คลาย
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,04:59   อ่าน 180 ครั้ง