ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีรายชื่อตามประกาศจัดหาที่เรียนของ สพม.ตรัง กระบี่

 

ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีรายชื่อตามประกาศจัดหาที่เรียน ของ สพม.ตรัง กระบี่ 
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ฯ  รายงานตัวและมอบตัว ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางไลน์กลุ่ม  
โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งความประสงค์มอบตัวที่ไลน์กลุ่มดังนี้

          ม.1    http://line.me/ti/g/lmpgY_6TDv

          ม.4    http://line.me/ti/g/I2uN1Z663Z

2. เมื่อเข้าไลน์กลุ่มแล้วให้ พิมพ์  ชื่อ-สกุล นักเรียน เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าเรียน 
3. ถ่ายภาพ ใบ ปพ.1 (ใบเกรด) ส่งในกลุ่ม 
4. ติดตามการดำเนินการเพิ่มเติมตามไลน์กลุ่ม ต่อไป

ทั้งนี้ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 -12.00 น. 
หากเลยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

หากมีข้อขัดข้องประการใด สามารถติดต่อได้ที่  

086-8978275 || 086-0805039

 

 

 

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 120 ครั้ง