ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา) 11 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา) 09 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา) 02 พ.ย. 65
ขอเชิญร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 02 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
นักเรียน ม.6 26 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 20 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 20 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 01 ก.ย. 65
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 01 ก.ย. 65
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 01 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบุคคล
คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานบุคลล 10 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปิดช่องลมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกลุ่มงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ Quality โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อพิธีเปิดสนามในการแข่งขันกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาเต้นท์ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 14 ก.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565 04 ก.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 09 พ.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 31 ม.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 05 ม.ค. 65
SAR ประจำปี 2564 01 พ.ย. 64
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note เรื่อง กรด-เบส รายวิชา เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมยมศึกษาปีที่ 6
การเปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะเป็นด้วยสื่อลูกเต๋า
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกท
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย ครูอรวรรณ ดำจุติ
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การวัดและประเมินผลกระบวนทำงานและผลงาน
เผยแพร่ สื่อนวัตกรรม เว็บไซต์ ต้นไม้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์พูดได้ คุณครูสุนทร นาศรี
ข่าวการศึกษา
บริการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน